Božanovské diskuzní fórum

icon | 17.08.17 07:21:14  |  (0.90.71) | Občan   Cesta
Není vše jak se říká! Velkou roli hraje investor.


Fw: Dotaz
Dobrý den,
paní vedoucí mě pověřila, abych odpověděl na Váš dotaz (viz text níže). Zodpovědnost za stav stromů a případné škody, které vzniknou v důsledku jejich pádu nese vlastník pozemku, na kterém stromy rostou. V tomto případě s největší pravděpodobností Královéhradecký kraj.
Dovolte mi v krátkosti vysvětlit situaci kolem rekonstrukce komunikace Martínkovice - Božanov. Správa CHKO Broumovsko nebrání kácení jednotlivých stromů. Povolování takového kácení je v pravomoci obce. Když si o něj vlastník požádá a obec shledá závažné důvody ke kácení, dostane vlastník od obce povolení ke kácení. Správa se v tomto případě vyjadřovala ke stavbě, tzn. projektu na opravu komunikace. Na přípravných dnech se diskutovali různé varianty opravy - jednostranné vykácení aleje, výkup pozemků a rozšíření silnice x oprava ve stávající šíři s výhybnami. Nakonec se investor SUS, zastupující Královéhradecký kraj, rozhodl z finančních důvodů pro variantu s výhybnami a stávající šířkou komunikace. Z jednání, které proběhlo 18.5.2015 mám poznámku, že krajská rada schválila místo slíbené částky 100 Kč/m2 na výkup pozemků částku 35 Kč. Za tuto částku není reálné pozemky vykoupit. Součástí připraveného projektu bylo posouzení stromů od dendrologa, který posoudil jednotlivé stromy (jejich vitalitu a zdravotní stav). Úkolem Správy jako orgánu ochrany přírody, který se vyjadřuje ke stavbě je hájit krajinný ráz, obecně ochranu mimolesní zeleně, případně významné krajinné prvky a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, pokud jsou stavbou dotčeny. Z hlediska mimolesní zeleně šlo především o to, aby byly ke kácení navrženy v projektu stromy, u kterých jsou k tomu závažné důvody např. zdravotní důvody, nebo konflikt s navrženou stavbou. A dále, aby za tyto stromy projekt navrhoval odpovídající náhradní výsadbu.
V případě, že se u některých stromů zhoršil zdravotní stav, viz Vámi zaslaná fotografie stromu, může si SÚS požádat o jeho pokácení. Povolování kácení je věcí prvoinstančního orgánu, kterým je obec.

S pozdravem


Předchozí příspěvek 
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah uveřejněných příspěvků. Za uveřejnované příspěvky zodpovídají jejich autoři.
Uveřejněním příspěvku do diskuse vyjadřuje autor souhlas s pravidly fóra.
Pravidla fóra