Božanovské diskuzní fórum

Diskuzní téma:
 
icon | 06.08.17 22:44:42  |  (0.90.71) | m   cesta
tak jsem byl dne v polsku. polaci už cestu rozšiřují.nastane stejná situace jako to je s dálnicí na trutnov, oni budou mít na hranice postaveno a u nás to bude vesele váznout? ach jo. stromy na kaši, samá díra ale budou se chránit, protože veverky a naše zpěvné ptactvo nebudou mít kde hnízdit. při dnešní hustotě provozu se udělají výhybny a bude to. jenže k čemu když se dvě auta stejně pořádně nevyhnou. nebo budou výhybny po 20 metrech?? ja bych to všechno po té jedné straně pokácel a ne že nám CHKO bude všechno chránit tak jako chrání vlky atd.
icon | 17.08.17 07:21:14  |  (0.90.71) | Občan   Cesta
Není vše jak se říká! Velkou roli hraje investor.


Fw: Dotaz
Dobrý den,
paní vedoucí mě pověřila, abych odpověděl na Váš dotaz (viz text níže). Zodpovědnost za stav stromů a případné škody, které vzniknou v důsledku jejich pádu nese vlastník pozemku, na kterém stromy rostou. V tomto případě s největší pravděpodobností Královéhradecký kraj.
Dovolte mi v krátkosti vysvětlit situaci kolem rekonstrukce komunikace Martínkovice - Božanov. Správa CHKO Broumovsko nebrání kácení jednotlivých stromů. Povolování takového kácení je v pravomoci obce. Když si o něj vlastník požádá a obec shledá závažné důvody ke kácení, dostane vlastník od obce povolení ke kácení. Správa se v tomto případě vyjadřovala ke stavbě, tzn. projektu na opravu komunikace. Na přípravných dnech se diskutovali různé varianty opravy - jednostranné vykácení aleje, výkup pozemků a rozšíření silnice x oprava ve stávající šíři s výhybnami. Nakonec se investor SUS, zastupující Královéhradecký kraj, rozhodl z finančních důvodů pro variantu s výhybnami a stávající šířkou komunikace. Z jednání, které proběhlo 18.5.2015 mám poznámku, že krajská rada schválila místo slíbené částky 100 Kč/m2 na výkup pozemků částku 35 Kč. Za tuto částku není reálné pozemky vykoupit. Součástí připraveného projektu bylo posouzení stromů od dendrologa, který posoudil jednotlivé stromy (jejich vitalitu a zdravotní stav). Úkolem Správy jako orgánu ochrany přírody, který se vyjadřuje ke stavbě je hájit krajinný ráz, obecně ochranu mimolesní zeleně, případně významné krajinné prvky a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, pokud jsou stavbou dotčeny. Z hlediska mimolesní zeleně šlo především o to, aby byly ke kácení navrženy v projektu stromy, u kterých jsou k tomu závažné důvody např. zdravotní důvody, nebo konflikt s navrženou stavbou. A dále, aby za tyto stromy projekt navrhoval odpovídající náhradní výsadbu.
V případě, že se u některých stromů zhoršil zdravotní stav, viz Vámi zaslaná fotografie stromu, může si SÚS požádat o jeho pokácení. Povolování kácení je věcí prvoinstančního orgánu, kterým je obec.

S pozdravem

Zapište Váš příspěvek do diskuze:
Jméno: (povinné)
E-mail:  
Předmět: (povinné max.255 zn.)
Zpráva:
Icon1
Icon2
Icon3
Icon4
Icon5
Icon6
Icon7
Icon8
Icon9
Icon10
Icon11
Icon12
Icon13
Icon14
Opište kód
cp
Před odesláním příspěvku vyjadřete svůj souhlas
s dodržováním pravidel fóra zapsáním slova ANO   
IP ze které bude odeslán příspěvek je 34.236.191.104 (ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com)
Pro zvýraznění textu můžete použít značky:
[B] = tučné - začátek, [/B] konec( např. [B]text[/B] ) [I] = kurzíva - - začátek, [/I] konec ( např. [I]text[/I] ) nebo smajlíky :) a :(
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah uveřejněných příspěvků. Za uveřejnované příspěvky zodpovídají jejich autoři.
Uveřejněním příspěvku do diskuse vyjadřuje autor souhlas s pravidly fóra.
Pravidla fóra