Diskuze   Božanovské diskuzní fórum
Obec Božanov ( okrese Náchod, kraj Královéhradecký). Obec se rozkládá pod Broumovskými stěnami, na hranici s Polskou republikou. Dominantou obce a okolní krajiny je vrch Koruna (769 m) v Broumovských stěnách, který poskytuje rozhled na část Broumovské kotliny,

Památky

Kalvárie

Kalvárie z božanovského pískovce stojí nedaleko hřbitovní brány. V roce 1796 ji nechal vytvořit Iassen Johann George Tölg Schölke. Celkově má toto sousoší výšku cca 4 m. V dolní části podstavce je reliéf Božího beránka s křížem a latinský nápis „ECCE AGNUS DEI“. Po obou stranách jsou pilíře se sochami světců – Panny Marie a sv. Jana. U paty krucifixu je socha klečící Máří Magdalény

Kostel sv.Máří Magdalény

Kostel patří do skupiny Broumovských kostelů Kiliána Ignáce Dientzenhofera ,se stavbou bylo započato r 1709,druhá stavební eocha pokračovala mezi lety 1733-1734,poté byla práce přerušena a znovu se práce rozběhly v roce 1738. Stavba byla dokončena v r.1743 .Na hřbitov ke kostelu se prochází pozdně gotickou branou z 15.století.

Raubschloss

Nedaleko Božanova, cestou kolem býv. hájovny směr do lomu pískovce, lze nalézt skromné zbytky valů a příkopy malého hrádku. Nálezy doložena existence v 1. pol. 14. st..